Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Partners Canon van de Gerontologie


 

Ria Wijnen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Gerontologie, nam eind 2008 het initiatief voor het ontwikkelen van een Canon van de Gerontologie. Begin 2009 is voor de realisering van de Canon een samenwerking aangegaan door:

Deze partners in het project Canon van de Gerontologie hebben een stuurgroep gevormd, bestaande uit:

  • Ria Wijnen, emeritus lector Gerontologie aan Avans Hogeschool, bestuurslid NVG en redacteur Geron;
  • Marja Aartsen, sociaal gerontoloog, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam, programmadirecteur van de Europese Master Gerontologie;
  • Henk Nies, gerontoloog, lid van de Raad van Bestuur van Vilans en Paul van der Kooij, Programmamedewerker Kwaliteit en Innovatie Ouderenzorg Vilans;
  • Boudewijn Chorus, destijds uitgever Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving.

De stuurgroep heeft vervolgens een redactie geformeerd, bestaande uit experts in de gerontologie van nu. Het gaat om de volgende vijf wetenschappers, die ieder een domein voor hun rekening hebben genomen:

  • Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering, VU Amsterdam;
  • Kees Knipscheer, emeritus hoogleraar sociale gerontologie, VU Amsterdam;
  • Nan Stevens, hoogleraar sociale gerontologie,VU Amsterdam;
  • Giel Bosman, docent biochemie UMC St. Radbout, Nijmegen;
  • Martin van Boxtel, arts en universitair hoofddocent vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht.

De Canon van de Gerontologie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het fonds Sluyterman van Loo. Deze is verleend voor de ontwikkeling en realisering van de canon. De volgende fase is de verdere uitbouw. Hiervoor worden nieuwe partners uitgenodigd om toe te treden.