Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Martin van BoxtelVan Boxtel

Martin van Boxtel is arts en universitair hoofddocent in de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar processen die van invloed zijn op de veroudering van de hersenen. In dat verband is hij leider van een longitudinaal onderzoeksprogramma, de MaastrichtAgingStudy (MAAS). Aandachtsgebieden in zijn onderzoek van nu zijn vooral de cognitieve ontwikkeling in relatie tot de gezondheid, interventies gericht op verbetering van de cognitieve vaardigheid en de inzet van technologische hulpmiddelen bij cognitieve ondersteuning van oudere personen en patiënten met hersenletsel. Zijn onderzoek is ingebed in de School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) en het Alzheimercentrum Limburg.