Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Nan StevensStevens
Nan Stevens was bijzonder hoogleraar Toegepaste Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hoofddocent Psychogerontologie aan de Radboud Universiteit tot haar pensionering in 2014. Zij is actief in het veld van de gerontologie als gastdocent en spreker over onderwerpen zoals rouwverwerking, eenzaamheid, vriendschap op latere leeftijd, en interventies om het welbevinden van ouderen te bevorderen. Zij is auteur en docent van de cursus Zin in Vriendschap.