Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Dorly Deegdeeg
Dorly J.H. Deeg is hoogleraar Epidemiologie van de veroudering aan het VUmc Amsterdam, en wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam. Na haar doctoraal wiskunde is zij gaan werken op het gebied van de epidemiologie (public health) en van de gerontologie. Haar publicaties richten zich op volksgezondheid en veroudering, en bestrijken thema’s als levensduur, chronische aandoeningen, functionele beperkingen, cognitieve stoornissen, depressieve klachten, persoonlijke competentie, sociale steun, en methodologie van longitudinaal onderzoek. Haar huidige interesse gaat ook uit naar de gezondheidszorg en trends in volksgezondheid. Zij is editor-in-chief (met prof. dr. H.W. Wahl) van de European Journal of Ageing en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie. In 2009 ontving zij de Federaprijs voor haar onderzoek naar veroudering.