Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Yvonne WitterWitter

Vanaf mijn achttiende loopt de ouder wordende mens als rode draad door mijn vrijwillige en betaalde activiteiten. Ik ben in 1972 geboren in Amsterdam en heb altijd een bijzondere band met mijn grootouders gehad. Daar is de passie voor ouderen waarschijnlijk mee begonnen. Ik heb sociologie aan de UVA (1995) en Sociale Gerontologie aan de VU (1996) gestudeerd. In 2011 heb ik de European Masters of Social Gerontology afgerond. Ik ben tussen 1996 en 2005 met veel plezier werkzaam geweest bij de landelijke ouderenorganisatie Unie KBO als beleidsmedewerker Wonen en Zorg. Tussen 2005 -2019 heb ik vanuit Aedes vereniging van woningcorporaties als adviseur gewerkt bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg rond de thema’s: woonvormen, trends in wonen, zorg en welzijn,burgerinitiatieven, informele zorg, eenzaamheid, generaties, woonvormen, woongemeenschappen.

In 2019 heb ik samen met Daniëlle Harkes 2020 het landelijke kennisplatform Zorgsaamwonen, onderdeel van Acquire Publishing opgericht en houdt me bezig met dezelfde thema's. Ik ben bestuurslid bij Stichting Art Age. Ook ben ik actief lid van ENIEC, internationaal netwerk oudere migranten en ben lid van de denktank woongroep Weesp in oprichting. Ik wil me graag inzetten voor een samenleving waarin mensen plezierig met elkaar ouder worden op de manier zoals zij zelf graag willen, met inzet van hun talenten, met onderlinge verbondenheid.

Ik houd graag lezingen over ouderen en woonvormen/trends in wonen, zorg en welzijn/oudere migranten/woongemeenschappen. En schrijf graag blogs, artikelen, boeken:

• 25 jaar interculturalisatie van de ouderenzorg in Nederland (2010),

• Verhalen van veerkracht (2013), samen met Kees Penninx

• Woondromen 55+: inspiratieboek over gemeenschappelijk wonen (2017) samen met Kees Penninx

• Bouwstenen voor de toekomst, 15 jaar werken aan samenhang in wonen zorg en welzijn (2018), samen met Daniëlle Harkes, uitgeverij: acquire publishing

• From home to home, guided by older migrants in Europe (2018), redactie

100% leven, levenslessen van honderdplussers (2018), uitgeverij: SWP.

Ook schreef ik drie kinderboekjes waarin ouderen de hoofdrol spelen.  ‚Äč