Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Yolande Kuin


 

Kuin

Dr. Yolande Kuin is psychogerontoloog en gezondheidszorgpsycholoog. Zij is als universitair docent werkzaam aan het Centrum voor Psychogerontologie aan de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen. Zij promoveerde op het onderwerp ‘Ondersteuningsgroepen voor ouderen: Hun betekenis voor de beleving van belangrijke gebeurtenissen’. Haar onderwijs- en onderzoeksthema is de klinische psychogerontologie. Ze is met name geïnteresseerd in de thema’s autonomie, welbevinden en zingeving in de latere levensfasen. Zij is co-redacteur van het ‘Handboek Ouderenpsychologie’ en van ‘Groen en grijs: Jong en oud met elkaar in gesprek’. Tevens is zij voorzitter van de Sectie Ouderenpsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen.