Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Theo van TilburgTilburg

Theo van Tilburg is hoogleraar Sociologie en Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is opgeleid als socioloog en methodoloog. Hij leidt het sociaal-gerontologische onderzoeksprogramma van de afdeling Sociologie en is lid van de stuurgroep van de ‘Longitudinal Aging Study Amsterdam’. Hij is assiociate editor en board member van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Zijn onderzoeksinteresse is gericht op het sociaal netwerk en eenzaamheid van ouderen Verder worden interventies om het eenzaamheidsprobleem aan te pakken gevolgd en geëvalueerd.