Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Ruud Kempen


 

Kempen

Ruud (G.I.J.M) Kempen (1957) is sinds 2002 hoogleraar Sociale Gerontologie aan de Universiteit Maastricht. Na zijn doctoraal examen medische sociologie (1985, cum laude) en zijn promotie (1990) aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hij (eerst in Groningen, later in Maastricht) gaan werken als gerontologisch onderzoeker op het terrein van de psychosociale epidemiologie. Vanaf 2005 leidt hij in Maastricht (samen met Jan Hamers) het onderzoeksprogramma Innovaties in de zorg voor ouderen. Enerzijds richt zijn interesse zich op de rol van psychosociale factoren bij zelfredzaamheid van ouderen, anderzijds op de ontwikkeling en evaluatie van interventies om zelfredzaamheid bij ouderen te verbeteren. Kempen is associate editor van Quality of Life Research en Fellow van de Gerontological Society of America.