Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Rudolf PondsPonds

Rudolf Ponds is klinisch neuropsycholoog en universitair hoofddocent bij de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht. Tevens is hij sinds1989 werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht, in het bijzonder bij de Geheugenpolikliniek van de afdeling Psychiatrie en Psychologie en het Alzheimer Centrum Limburg. Daarnaast werkt hij als hoofd behandeling (afdeling hersenletsel) bij Mondriaan Heerlen/Maastricht (GGZ). Zijn proefschrift (1989) handelde over de betekenis van geheugenklachten op oudere leeftijd. Rudolf Ponds is zowel werkzaam in de zorg als in het onderzoek, waarbij zijn aandacht in beide werkvelden uitgaat naar de diagnostiek en behandeling van cognitieve, emotionele en gedragsproblemen bij patiënten met dementie in een vroeg stadium en bij patiënten met hersenletsel.