Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Pascal van GervenGerven
  • Pascal van Gerven studeerde experimentele psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen in 1997 startte hij zijn promotieonderzoek naar instructieontwikkeling voor ouderen aan de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde daar in 2002, nadat hij in 2001 als universitair docent was begonnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

    In 2003 keerde hij terug naar de Universiteit Maastricht, waar hij universitair docent werd aan de vakgroep Neurocognitie en vanaf 2007 aan de vakgroep Neuropsychologie en Psychofarmacologie (Faculty of Psychology and Neuroscience). Hij was betrokken bij de Maastricht Aging Study, een longitudinale studie naar de determinanten van cognitieve veroudering.

    Zijn meer recente onderzoek richt zich op cognitieve controlefuncties, vooral in relatie tot ontwikkeling en veroudering. Onderzoeksthema’s zijn onder meer selectieve aandacht, motorische preparatie en proactieve cognitieve controle.

    Sinds 2016 is hij universitair hoofddocent aan de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch (O&O) en de School of Health Professions Education (Faculty of Health Medicine and Life Sciences).