Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Pascal van GervenGerven
Dr. Pascal van Gerven studeerde experimentele psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is momenteel universitair docent aan de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht. Daar is hij onder meer verbonden aan de Maastricht Aging Study (MAAS), een longitudinale studie naar determinanten van veroudering. In 2002 promoveerde hij op het proefschrift Efficient complex skill training into old age: Exploring the benefits of Cognitive Load Theory. Zijn huidige onderzoeksbelangstelling gaat uit naar cognitieve controle en veroudering, met name het effect van sensorische modaliteit (visueel of auditief) op de mate waarin ouderen af te leiden zijn door irrelevante omgevingsstimuli. Hij schreef verschillende artikelen over het faciliteren van leren bij ouderen, determinanten van veroudering (bijv. opleidingsniveau) en de veroudering van cognitieve controlemechanismen (bijv. inhibitie).