Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Nardi Steverinksteverink

Dr. Nardi Steverink is sociaal gerontologisch onderzoeker en docent bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoeksprogramma is gericht op de vraag welke sociale en psychologische factoren een rol spelen bij gelukkig en gezond ouder worden. Zij schreef vele artikelen over succesvol ouder worden, welbevinden, sociale relaties, zelfmanagementvaardigheid en kwetsbaarheid bij ouderen. Zij is programmaleider van het GRIP- en GLANSprogramma, een interventieprogramma gericht op de versterking van eigen regie en welbevinden van ouderen. Voor meer informatie zie haar website