Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Mirjam de KlerkDe Klerk
Dr. Mirjam de Klerk (1964), ontwikkelingspsychologe, is sinds 1997 werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij promoveerde aan de Erasmus Universiteit op een onderzoek naar het gebruik van ADL-hulpmiddelen door ouderen. Haar belangstelling gaat uit naar de maatschappelijke positie en het gebruik van ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving, onder wie (hoogbejaarde) ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook doet zij onderzoek naar mantelzorg. Zij werkte onder meer mee aan de evaluatie van de Wmo en de Hervorming langdurige zorg. Mirjam de Klerk maakt deel uit van de redactie van TSG en is redactieadviseur van het tijdschrift Geron.