Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Marjolein Broese van GroenouBroese
Marjolein Broese van Groenou (1959) is universitair hoofddocent bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit. Sinds 1992 is zij betrokken bij de Longitudinal Aging Study Amsterdam, het langlopend onderzoek naar het functioneren van ouderen. Haar onderzoek richt zich op de samenhang tussen persoonlijke netwerken en ingrijpende gebeurtenissen (verweduwing, gezondheidsproblemen), sociaal-economische verschillen in gezondheid en zorggebruik, de sociale participatie van jonge ouderen, en mantelzorg gegeven door en aan ouderen. Zij leidt een deelstudie (met subsidie van NWO) naar het delen van zorgtaken binnen families van ouderen. Recent is met subsidie van ZONMw een deelstudie gestart naar de zorgnetwerken van ouderen waar de samenwerking en afstemming tussen mantelzorgers en professionele helpers wordt onderzocht.