Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Marcel G.M. Olde Rikkert


 

Alice de Boer

Marcel G.M. Olde Rikkert is hoogleraar Geriatrie in Nijmegen. Hij is hoofd van de Afdeling Geriatrie binnen het UMCN Radboud, Principal Investigator in het Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP), Principal lecturer voor het UMC St Radboud, opleider klinische Geriatrie, coördinator van het Alzheimer Centrum Nijmegen en penvoerder van het ouderzorg netwerk voor de regio Nijmegen.
Zijn onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar het ontwikkelen en evalueren van complexe interventies voor kwetsbare ouderen, met meervoudige ziektelast, met name dementie en bijkomende ziekten. Met zijn groep probeert hij zo zowel de werkzaamheid en doelmatigheid van deze nieuwe interventies vast te leggen als onderzoeksmethodologie geschikt te maken voor deze kwetsbare populatie. Zo zijn onlangs gerandomiseerde studies afgerond naar de behandeling van dementie, de effectiviteit van verpleegkundige huisbezoeken bij kwetsbare ouderen, de effecten van ergotherapie voor mensen met dementie thuis en niet gerandomiseerde studies op het thema kwetsbaarheid.

Kijk voor meer informatie op: www.marcelolderikkert.nl.