Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Joris Slaets


 

Slaets

Joris Slaets is hoogleraar ouderengeneeskunde en hoofd van het Universitair Centrum voor Ouderengeneeskunde in het UMC Groningen.

Hij studeerde geneeskunde in Leuven, België, en is opgeleid tot klinisch geriater in Nederland. Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is mede oprichter van vakgebied geriatrie binnen de interne geneeskunde. Hij is voorzitter van de sectie ouderengeneeskunde van de Nederlandse Internisten Vereniging. Hij is coördinator van het Nationaal Programma Ouderenzorg voor de regio Noord. Binnen dit programma is zijn belangrijkste aandachtsgebied de samenhang tussen kwetsbaarheid, zorgvraag en welbevinden en de betekenis hiervan voor het vernieuwen van de ouderenzorg. Hij is vice-voorzitter van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor reflectie als medische competentie en is de initiatiefnemer van het toevoegen van deze competentie aan het opleidingsplan interne geneeskunde.