Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Frans VerheyVerhey
Frans Verhey is zenuwarts (waarschijnlijk de laatste van Nederland) en hoogleraar Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie. Hij is de oprichter van de Maastrichtse Geheugenpolikliniek van het Maastricht University Medical Center en hoofd van het Alzheimer Centrum Limburg. Hij verricht klinisch onderzoek op het gebied van vroege diagnostiek van dementie, psychiatrische problemen bij dementie en andere neurologische aandoeningen. Sinds 2009 leidt hij de onderzoeksdivisie Cognitive Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences van de school for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van Maastricht University.