Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Fleur ThomeseThomese
Fleur Thomese is universitair hoofddocent aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij publiceert over verschillende aspecten van sociale netwerken en sociale integratie van ouderen in moderne samenlevingen, in het bijzonder rond het streven naar langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. Haar aandacht gaat uit naar het raakvlak van formele en informele domeinen. Welke spanningen treden op tussen formele organisaties en systemen en de informele levenssfeer van ouderen; hun sociale netwerken, hun ambities en wensen? Zij is lid van de redactieraad van Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij. .