Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Alice de BoerAlice de Boer
Alice de Boer (1966) studeerde Huishoudwetenschappen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ze promoveerde in 1999 in Utrecht op wonen en zorg bij zelfstandig wonende ouderen. Sinds 2000 is ze als senior onderzoeker werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze doet onderzoek naar het geven van mantelzorg. Zij is betrokken bij de opzet en uitvoering van grootschalige surveys onder mantelzorgers in Nederland. Alice is sinds 2017 bijzonder hoogleraar sociale ongelijkheid en informele hulp bij de VU, afdeling Sociologie.