Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers.

Sinds 1 januari 2007 is de hulp bij het huishouden overgeheveld van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2008 kregen ongeveer 250.000 nieuwe cliƫnten hulp bij het huishouden en ongeveer 250.000 mensen een andere individuele voorziening (woonvoorziening, vervoersvoorziening of rolstoel). Bijna 70 procent van deze aanvragers is 65 jaar of ouder.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl