Alan Walker

Alan Walker is hoogleraar sociale gerontologie van de University of Sheffield en schreef veel academische werken over de sociale constructie van het ouder worden, hoe de politiek daarop van invloed is, en hoe Europese landen daarin van elkaar verschillen, zoals The New Generational Contract (1996); Ageing Europe (2002); en The Politics of Old Age in Europe (1999). Hij stelt dat sociale klassen verschillende risico’s lopen met het ouder worden, waarbij de hoge sociale klasse heeft meer kansen heeft dan lage sociale klassen, en dat de klasse waartoe iemand behoort al vroeg in het leven bepaald is.