Cumulatieve advantage/disadvantage

De cumulatieve advantage/disadvantage-theorie veronderstelt dat de status van de sociale klasse waarin men is geboren kan leiden tot opeenstapeling van voordelen als de status hoog is, en tot opeenstapeling van nadelen als de status laag is. Een voorbeeld waarbij de gevolgen van dat proces zichtbaar worden, is de hoogte van pensioenen. Mensen die tijdens hun werkzame leven goedbetaalde banen en onafgebroken carrières hadden zijn ook na hun pensioengerechtigde leeftijd financieel beter af dan mensen met lage inkomens of afgebroken carrières (Christal, S. &Schea, D. (1990) Cummulative advantage, cummulative disadvantage, and inequality among elderly people. The Gerontologist, 30, 437-443). Dat verklaart ook de toenemende ongelijkheid tussen ouder wordende mensen, en de vaak slechtere economische positie van vrouwen.