Matilda White Riley

Matilda White Riley (1911-2004) was onder meer hoogleraar politieke economie en sociologie aan het Bowdoin College en associate director van het National Institute on Aging. Zij schreef op hoge leeftijd nog het invloedrijk boek Age andstructural lag: Society’s failure toprovidemeaningfulopportunities in work, Family, and Leisure (1994). Door haar betekenis voor de ontwikkeling van het vakgebied wordt ze als reus in de gerontologie beschouwd. Centraal in haar werk staat de mismatch(‘structural lag’) tussen mensen en sociale structuren: sociale structuren, zoals de pensioengerechtigde leeftijd, lopen achter bij ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toename van het aantal ouderen en de stijging van de levensverwachting.
Riley MW, Kahn, RL &Foner A (Eds) (1994) Age and structural lag: Society’s failure to provide meaningful opportunities in work, family and leisure. New York: Wiley.