Politiek-economische theorie

De politiek economische theorie van het ouder worden vindt zijn oorsprong in de klassieke theorieën van Karl Marx over sociale klassen en Max Weber’s idee over stratificatie. In de opvatting van Marx is de structuur van sociale klassen gebaseerd op het al dan niet bezitten van eigendommen, en daarmee het al dan niet bezitten van macht. Daarmee kan de bezittende klasse invloed uitoefenen op de arbeiders die geen bezittingen hebben. Weber stelt dat de indeling in sociale klassen meer omvat dan het bezitten van eigendommen alleen. Sociale klassen worden ook gevormd door overeenkomsten in leefstijlen, beroepen of etniciteit. Belangrijk element bij deze ideeën over stratificatie, of indeling in sociale klassen, is het verschil in macht en aanzien en daardoor verschil in ontplooiingskansen voor de individuele leden van de verschillende sociale klassen. Daarbij is specifiek aandacht voor het levenslange effect van verschillen tussen sociale klassen.