Leeftijdstratificatie

Met leeftijdsstratificatie wordt de indeling van de samenleving in leeftijdsgroepen op basis van de kalenderleeftijd bedoeld. De kalenderleeftijd is gekoppeld aan rechten en plichten, zoals het kunnen halen van je rijbewijs, het stemrecht, maar ook het recht om betaald werk te mogen verrichten. Theoretici in deze stromingen vinden dat het indelen in kalenderleeftijd te vaak gebaseerd is op vooroordelen omdat leeftijd op zich weinig zegt over prestaties. Dit kan leiden tot conflicten zoals bijvoorbeeld bij de pensioneringsleeftijd.