Robert James Havighurst

Robert James Havighurst (1900-1991) begon zijn carrière als natuurkundige, later studeerde hij psychologie en verlegde hij zijn interesse naar de ontwikkeling van de mens, met veel aandacht voor het proces van ouder worden. In 1961 verscheen een belangrijk artikel van zijn hand in de Gerontologist, een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift over manieren van succesvol oud worden. In dat artikel stelt hij dat er twee tegengestelde theorieën bestaan waarvan verondersteld wordt dat ze leiden tot een succesvolle oude dag: de activiteitstheorie en de disengagement-theorie.
Havighurst RJ (1961) SuccessfulAging. The Gerontologist, 1, 8-13.