Glen Elder

Glen ElderGlen Elder, Amerikaans socioloog, was een van de eersten die vanuit een sociologische invalshoek een levenslooptheorie ontwikkelde. Hij was onder de indruk geraakt van de blijvende impact die de grote econmische crisis in de jaren 30 van de vorige eeuw in Amerika had op de ontwikkeling van individuen en families (Elder, 1974). De levensloop omschreef hij als een opeenvolging van sociaal bepaalde gebeurtenissen en rollen die een individu meemaakt en speelt tijdens zijn leven (Giele en Elder, 1998).

Elder, G.R. Jr. (1974) Childeren of the Great Depression: Social change in life experience. Chicago: Universuty of Chicago Press.
Giele, J.Z. & Elder, G.H. (1998) Methods of life course research. Qualitative and Quantitative approaches. USA Sage Publications.