Disengagement theorie

De disengagement theorie zoals oorspronkelijk geformuleerd word door Cummingen Henry in 1961, veronderstelt dat succesvol oud worden afhangt van de mate waarin het individu erin slaagt om zich in toenemende mate terug te trekken uit de samenleving en daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden, om zich voor te bereiden op het nadere levenseinde. Zowel het individu als de samenleving heeft hier een taak in. Een tijdige terugtrekking uit de samenleving wordt gunstig geacht voor de stabiliteit en continuïteit van de samenleving omdat dit zowel de mens als de samenleving voorbereidt op het naderend afscheid.