Continuïteitstheorie

De continuïteitstheorie veronderstelt dat ouderen als ze geconfronteerd worden met de gevolgen van het ouder worden, proberen het beeld dat ze over zichzelf en hun sociale omgeving hebben vast te houden. Daarbij gebruiken ze strategieën die eerder in hun leven ook succesvol waren of vermijden ze strategieën die in het verleden niet werkten. Ook de omgeving dwingt mensen tot continuïteit door de bestaande beelden die mensen hebben goed te keuren, of verandering af te keuren. Continuïteit is dus een algemene aanpassingsstrategie die zowel door de mensen zelf als door de sociale omgeving gestimuleerd wordt.