Literatuur

Gezondheidsraad (2009). Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag.
Kempen GIJM (2009). Psychosociale aspecten van gezondheid en zelfredzaamheid bij ouderen: van determinanten naar interventie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 40, 253-261.
Kempen GIJM, DJH Deeg (2010). Psychosociale aspecten van veroudering. In: Handboek ouderenpsychiatrie, pp 69-81. R van der Mast, Th Heeren, M Kat, M Stek, M Vandenbulcke & F Verhey (redactie). De Tijdstroom, Utrecht.
Lazarus RS, Folkman S (1984). Stress, appraisal and coping. Springer, New York.
Verbrugge LM, Jette AM (1994). The disablement process. Social Science and Medicine, 38, 1-14.