Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Yvonne WitterWitter
Yvonne Witter is adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, waar zij zich richt op de thema's: klantparticipatie, woonvariaties, kleurrijk wonen, welzijn en zorg en buur(t)projecten. Yvonne heeft sociologie aan de UVA en Sociale Gerontologie aan de VU gestudeerd. Na haar studie is zij negen jaar werkzaam geweest bij de landelijke ouderenorganisatie Unie KBO als beleidsmedewerker Wonen en Zorg. Bij het Kenniscentrum Wonen-Zorg is ze sinds 2005 actief met het verzamelen, verspreiden en beheren van innovaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarnaast is ze bestuurslid bij WorldGranny, ontwikkelingsorganisatie gericht op ouderen wereldwijd, redactielid bij het tijdschrift Gerontijdschrift Geron en adviseur bij de Empowerment Foundation.