Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Mirjam de KlerkDe Klerk
Dr. Mirjam de Klerk (1964), ontwikkelingspsychologe, is sinds 1997 werkzaam bij de onderzoeksgroep Zorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij promoveerde aan de Erasmus Universiteit op een onderzoek naar het gebruik van ADL-hulpmiddelen door ouderen. Haar belangstelling gaat uit naar de maatschappelijke positie en het gebruik van ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder (hoogbejaarde) ouderen. Zij werkte mee aan diverse wetenschappelijke publicaties en SCP-rapporten, waaronder de Rapportage ouderen en publicaties over oudere tehuisbewoners. Mirjam de Klerk maakt deel uit van de redactieraad van het tijdschrift Geron.