Gezondheid Geheugen Samenleving Individu Lichaam

Alice de BoerAlice de Boer
Alice de Boer (1966) studeerde Huishoudwetenschappen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ze promoveerde in 1999 bij het Urban Research Centre te Utrecht op wonen en zorg bij zelfstandig wonende ouderen. Alice werkte daarna als onderzoeker bij het RIVM. Sinds 2000 is ze verbonden aan de afdeling Zorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een van haar thema’s is de zorg voor ouderen. Daarnaast doet zij veel onderzoek naar mantelzorg. In de afgelopen jaren was zij betrokken bij de opzet en uitvoering van een grootschalige survey onder mantelzorgers in Nederland. Alice is lid van de redactie van TSG, tijdschrift voor gezondheidswetenschappen.